De huidige tuinaanleg is nog steeds grotendeels opgebouwd als een 19de-eeuwse landschapstuin met slingerende kiezelpaden en open gazons, kunstmatige heuvels of rotspartijen, vijvers, fonteinen en watervallen. Hier waadt men zich in een groene oase van rust midden in een drukke stad.

Om de exotische, paradijselijke sfeer te versterken, werden kleurrijke bloemperken en exotische beplanting voorzien.

De tuin wordt nog steeds onderhouden volgens de traditionele tuinbouwkunst. Zo wordt het lijnenpatroon in de gazons behouden, gebeurt het snoeien nog steeds manueel en wordt voor de mozaïekbeplanting nog steeds teruggegrepen naar historische patronen.

Laurieren

Deze acht Laurieren in eikenhouten kuipen zijn reeds aanwezig op een foto die fotograaf E. Fierlants in 1861 van de Egyptische tempel maakte. Ze zijn waarschijnlijk de oudste die in België te vinden zijn, aangekocht in 1849-1850 bij een bekende laurierkwekerij uit die tijd. Deze kuipplanten overwinteren in een vorstvrije, koele ruimte en worden elk jaar opnieuw in de tuin geplaatst.

Boom van Mille

Deze ‘gewone plataan’ heeft gezien de omtrek van de stam een eerbiedwaardige leeftijd. Hij staat bij de hoveniers bekend als de ‘Boom van Mille’, genoemd naar de hovenier die onder deze boom zijn sigaretje kwam roken.

Berengazon

De benaming van dit gazon ten noorden van het Runderengebouw verwijst naar het berenverblijf dat hier tot 1972 stond. Het gebouw werd afgebroken toen de beren naar het Roofdierengebouw of Jubileumcomplex verhuisden.

Patisseriegazon

Het grasperk tussen het buitenverblijf van de flamingo’s en het Grand Café Flamingo wordt zo genoemd als verwijzing naar de patisserie die rond 1903 in het Grand Café Flamingo werd uitgebaat.

Congogazon

‘De Congogazon’ met ‘Congovijver’ dateren van 1910. Het gazon kreeg deze naam omdat er van bij het ontstaan van dit gazon exotische planten, o.a. palmen in plantputten, op werden aangeplant. Dergelijke gazons zijn typerend voor de 19de-eeuwse tuinaanleg. Er is een beeld, de ‘Indiaanse ruiter aangevallen door twee jaguars’, er is voldoende botanische diversiteit - o.a. de Mexicaanse tuin - en een waterpartij om de sfeer van exotisme en romantiek op te roepen. Dit alles wordt nog eens versterkt door cementrustieke elementen.

Vlaamse tuin

Deze tuin in neorenaissancestijl werd aangebracht na de Eerste Wereldoorlog bij de heropbouw van de tuin. De vormgeving verwijst naar de ‘gesloten tuin’ van de 16de eeuw.

De Vlaamse tuin werd in 2015 heraangelegd naar voorbeeld van Vredeman De Vries, een ontwerp van Fondu Landscape Architects. Er werd een levendige tuin gecreëerd met veel kleuren, aantrekkelijk voor vlinders en bijen, waarin structuur werd gebracht door lijnvormige elementen en een trapsgewijze beplanting.

De Grote tekening

Dit perk behoorde samen met ‘de Vlaamse tuin’ bij de thematuinen die werden aangelegd bij de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog.  Tijdens de recente herwaardering van deze 19de-eeuwse landschapstuin werd dit perk volgens de historische principes heraangelegd. De papegaaisteunen werden gerestaureerd en teruggeplaatst. De Borghèse vaas werd in het midden van het perk geplaatst en  omringd door een mozaïekbeplanting. Het perk werd omrand met gietijzeren boordjes.

De Kleine tekening

Waarschijnlijk werd ‘de Kleine tekening’, een thematuin aangelegd na de Eerste Wereldoorlog bij de bouw van de Stallen voor watusi’s en bizons. Dit perk met mozaïekbeplantingen met in het midden de ‘Kratervaas’ bevindt zich tegenover het Runderengebouw.

Leeuwengazon

‘De Leeuwengazon’ is het grote grasperk aan de overzijde van het Jubileumcomplex, dat zo werd genoemd omwille van de nabijgelegen verblijven voor roofdieren.

Gietijzeren tuinelementen

De 19de-eeuwe landschapstuin was een expositieruimte van de nieuwste producten van het industriële tijdperk. Er werden zitbanken, papegaaisteunen, gietijzeren boogjes, stalen kantopsluitingen, terrasmeubilair en lantaarnpalen in de tuin geplaatst. Deze (giet)ijzeren elementen werden onlangs gerestaureerd. De lantaarnpalen werden terug op het inkomplein geplaatst.