Beeldbank

Via de historische beeldbank kan je het zeer omvangrijke papieren archief (tekeningen, posters, grafische kunst, grondplannen, programmaboekjes, enz.) en fotoarchief (foto’s, glasnegatieven en stereoscopische afbeeldingen) dat bewaard wordt in het Stadsarchief FelixArchief raadplegen en downloaden.

Cinema Zoologie

Op de website www.expocinezoologie.be vind je het digitale digitaal platform van het archief van de Cinema Zoologie, de cinema die de KMDA tussen 1915 en 1936 uitbaatte, terug.

Stadsarchief FelixArchief

Op www.felixarchief.be kan je het digitale archief van de KMDA raadplegen. In het Stadsarchief Felixarchief zelf, kan je deze archiefstukken eveneens terugvinden.

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Via de catalogus op www.consciencebibliotheek.be wordt de bijzondere collectie fauna-en floraboeken van de KMDA ontsloten. Deze antiquarische collectie bevat 88 titels, voornamelijk natuurhistorische werken en studies van de 16de tot de 20ste eeuw.

Meer over de geschiedenis van ZOO Antwerpen

A. VAN RUYSSEVELT EN F. SCHREVENS, Zoo Beeldig, wandelen langs beelden en gebouwen van ZOO Antwerpen, 2007

R. BAETENS,  De roep van het paradijs, 150 jaar Antwerpse Zoo, 1993

P. VERBRAECKEN en D. MORRIS,  ZOO nooit gezien, 2009

A. HOUBEN en L. DEWEER, Leve de ZOOlogie, 2018