Jobs

Postdoctoraal Onderzoeker

Gezocht: Postdoctoraal Onderzoeker Habitat Conservation And Restoration Ecology

Het Antwerp Zoo Centre for Research and Conservation (CRC) is het door de Vlaamse overheid gefinancierd onderzoeksinstituut van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) dat actief is in ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael, in het door de KMDA beheerde natuurgebied “De Zegge” en haar natuurbehoudprojecten in Centraal Afrika en Brazilië. De postdoctoraal onderzoeker Habitat Conservation and Restoration Ecology zal voornamelijk toegepast en fundamenteel onderzoek uitvoeren op het gebied van habitatherstel en -bescherming. Daarnaast wordt de onderzoeker betrokken bij overige onderzoeks- en aanverwante activiteiten van het CRC.

Van de succesvolle kandidaat wordt verwacht dat hij/zij multidisciplinaire en multi-institutionele onderzoeksprojecten ontwikkelt, initieert en uitvoert gericht op het gebruik van wetenschappelijk kennis voor praktisch natuurherstel en -beheer, in het bijzonder in De Zegge. De bredere doelstelling is dat het beheer van De Zegge gebaseerd wordt op wetenschappelijk onderzoek ter plaatste en op de wetenschappelijke literatuur en best practices uit vergelijkbare gebieden. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot een evidence-based beheersplan voor De Zegge. Als zodanig zal de succesvolle kandidaat primair verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek in dienst van het herstel en het beheer van De Zegge.

Daarnaast behoort tot de verantwoordelijkheden onder meer:

 • Het publiceren van onderzoeksresultaten in peer-reviewed tijdschriften en op wetenschappelijke en professionele conferenties en workshops;
 • Actief aanvragen van onderzoeksfinanciering;
 • Onderwijs en studentbegeleiding en (mede)ontwikkelen en begeleiden van doctoraatsprojecten;
 • Ondersteunen van en deelnemen aan voorlichtings- en educatieve activiteiten van de KMDA.

Wij zijn op zoek naar een schaap met vijf poten. Concreet is dat een wetenschapper met postdoc werk- en denkniveau, die een sterke belangstelling heeft voor praktisch natuurherstel en -beheer, meer specifiek in veengebieden. Hij/zij heeft een relevante achtergrond, een goede kennis en begrip van het functioneren van ecosystemen, in het bijzonder wat betreft hydrology en bodemecologie en een brede interesse in bijvoorbeeld ecosystem services, abiotische processen, klimaatverandering en land-use change. We zijn specifiek op zoek naar iemand die bekend is met het Vlaamse natuurbeheers-landschap.

De succesvolle kandidaat moet beschikken over:

 • … Een relevante achtergrond met aantoonbare interesse en bij voorkeur ervaring in praktisch natuurherstel en -beheer;

 • Een up-to-date kennis van recente ontwikkelingen in het onderzoeksveld en de toepassing van die kennis;

 • Expertise op het gebied van onderzoeksopzet, dataverzameling en statistische analyses, met drie tot vijf jaar toegepaste onderzoekservaring, bij voorkeur gericht op praktisch natuurbeheer;

 • Aantoonbare ervaring met het succesvol aanvragen van onderzoeksfinanciering;

 • Het kunnen communiceren met collega-wetenschappers en ervaring met het publiceren van onderzoeksresultaten in peer-reviewed tijdschriften;

 • Een perfect kennis van het Nederlands en een goede kennis van de Engelse taal.

 • Een talent om stagiaires, studenten en doctorandi, en onderzoeksassistenten te begeleiden en een enthousiaste docent en opleider;

 • Zelfstandig kunnen werken in samenwerking met het beheers-team in De Zegge en met collegaonderzoekers zowel binnen de KMDA als daarbuiten.

 • Interesse in en enthousiasme voor populairwetenschappelijk schrijven, evenals het presenteren van onderzoeksresultaten voor een niet-wetenschappelijk publiek.

 • Interesse in citizen science data/projecten is een meerwaarde.

Specifieke competenties:

 • Ervaring met het opzetten en begeleiden van onderzoeksprojecten
 • Organiseren en coördineren van onderzoeksactiviteiten
 • Sterk in het zoeken van synergiën, samenwerking, mensen bijeenbrengen
 • Ervaring met praktisch natuurbeheer en herstel, bij voorkeur in veengebieden
 • Ruime ervaring met data-analyse en werken met databanken
 • Praktische ervaring met GIS-applicaties en statistische pakketten

Bij ons krijg jij…

De succesvolle kandidaat zal in eerste instantie een voltijds KMDA-contract krijgen voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Op termijn stimuleren we een combinatie met een deeltijds ZAP-aanstelling binnen een relevante onderzoeksgroep aan een Vlaamse academische instelling.

Zo kan je solliciteren:

Kandidaten kunnen solliciteren door een volledig CV, een publicatielijst en een begeleidende brief te sturen waarin ze uitleggen waarom ze geïnteresseerd zijn in deze functie en welke specifieke vaardigheden ze zullen meebrengen.

Stuur je sollicitatie naar:
Tim De Backer
Human Resources
tim.debacker@kmda.org

Voor meer gedetailleerde informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Zjef Pereboom per e-mail (zjef.pereboom@kmda.org) of telefonisch (03/202.45.80). Kijk op www.zooscience.be voor meer informatie over de activiteiten van het CRC.

Bezoek ZOO Science