Onderwijs en training

Onderwijs en educatie behoort tot de kernpunten in de missie van de KMDA. Een van de opdrachten van ons wetenschappelijk team is om actief bij te dragen aan de opleiding van jonge wetenschappers. Jaarlijks zijn er enkele tientallen studenten van Vlaamse en Nederlandse universiteiten en hogescholen betrokken bij het CRC onderzoek. Behalve de jaarlijks door het CRC in samenwerking met de UA georganiseerde cursussen primatologie en conservatiegenetica, geven onze onderzoekers onderwijs op verschillende universiteiten en scholen in binnen- en buitenland, en werken er verscheidene studenten aan hun doctoraatsstudie binnen de KMDA.

Cursussen

Primatologie - i.s.m. Universiteit Antwerpen
Introduction to Zoo Conservation Biology - i.s.m. Universiteit Utrecht
Conservatiegenetica - i.s.m. Universiteit Antwerpen en UGent
Leren Observeren - i.s.m. Universiteit Antwerpen
Biologische Antropologie - i.s.m. Universiteit Antwerpen