Een duurzame ZOO

tuinzichtWeinig mensen staan erbij stil, maar ZOO Antwerpen is ook een groot bedrijf dat - net als elk ander bedrijf - afval genereert, water en energie verbruikt en dus een niet te onderschatten impact heeft op het milieu. Wij doen er dan ook alles aan om onze ecologische voetafdruk te kennen, zodat we deze zo klein mogelijk kunnen houden.

Groene sleutel

ZOO Antwerpen heeft het internationale milieulabel ‘De Groene Sleutel’ ontvangen! Het is een beloning voor de inspanningen die we leveren om onze dierenparken op een duurzame manier uit te baten.

Het label wordt uitgereikt door Bond Beter Leefmilieu en Toerisme Vlaanderen. Om het te behalen, moet je een ambitieus milieubeleidsplan hebben, zuinig omspringen met water en energie, aan afvalpreventie doen, afval sorteren en bezoekers aanzetten tot milieubewust gedrag.

 

Energie- en waterambassadeurs

Binnen de KMDA zorgt de stuurgroep maatschappelijk verantwoord ondernemen ervoor dat milieuzorg een centrale plaats krijgt. Er wordt systematisch aandacht besteed aan het gebruik van duurzame materialen en grondstoffen, het doordacht verwerken van afval, zuinig energie- en waterverbruik, milieueducatie, wetgeving ... Zo spreekt ons waterbeheersplan bijvoorbeeld boekdelen.
 
Via energie- en waterambassadeurs kunnen er vanuit alle afdelingen suggesties doorgegeven worden. En we kijken verder dan onze neus lang is: we hebben niet alleen aandacht voor energie- en waterverbruik, maar denken ook na over duurzame producten in onze shops en restaurants. 
 
De KMDA wil op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier toonaangevend zijn in de sector van dierentuinbeheer en natuurbeleving, en dit op alle mogelijke vlakken. Daarom ondertekende het voltallige directiecomité de beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 

ZOO Antwerpen schaart zich al meer dan een decennia achter het milieucharter van de provincie Antwerpen, dat sinds enkel jaren uitgebreid is tot MVO-charter. Dat betekent dat intussen niet alleen milieu, maar ook mens en maatschappij in het charter aan bod komen. In 2014 nam Voka Mechelen de organisatie over en werken wij als KMDA aan 35 actiepunten op vlak van milieu, mens en maatschappij. We engageren ons hiermee voor heel wat meer dan wat wettelijk verplicht is.